Biografi

Efter en uddannelse til bibliotekar blev jeg ansat på Silkeborg Bibliotek. Der blev jeg i næsten 40 år.
Først som musikbibliotekar. Det var på den tid hvor musikbibliotekerne blev opbygget, og jeg deltog i drabelige slagsmål om deres eksistens. Senere blev jeg vicestadsbibliotekar - i en periode, hvor kollektiv
ledelse blev moderne.
De sidste 27 år var jeg stadsbibliotekar. Silkeborg Bibliotek fungerede sidst i 80´erne som kulturel forvaltning, og opbygning af kulturområdet med oprettelse af nye kulturelle institutioner fyldte meget i mit arbejde. Senere kom Silkeborg Bibliotek i front med gennemførelse af ny informationsteknologi og indførelse af værdibaseret ledelse.
Jeg valgte at gå på pension, da kommunesammen-lægningen var vel overstået.

Nogle af mine fritidsinteresser stemte godt overens med mit arbejde.
Jeg spillede folkemusik og arrangerede nordiske folkemusikfestivaler. Jeg var i et par år konferencier ved byens nytårskoncerter, og engang var jeg pludselig blevet direktør for en friluftsopera.

I mange år var jeg sejler. Jeg brugte 8 år på at restaurere
en gammel nordsøkutter – i øvrigt sammen med min kone. Jeg uddannede mig til kystskipper; men da projektet viste sig umuligt at gennemføre, købte vi en mere normal sejlbåd. Senere blev haveanlæg fritidsinteressen, og for 5 år siden begyndte vi at holde åben have en gang om året.

Rejser har altid interesseret mig. Først var det til spillemandsfestivaler i de nordiske lande, så var det sejlads i nordiske farvande. Senere blev det lange rejser til Indien, Laos, Borneo, Kina, Japan, Vietnam, USA, Mexico, Peru, Ægypten, Botswana, Island, Færøerne, Mali, Iran........Jeg har altid været meget fascineret af de kulturer, der er anderledes end den europæiske standardkultur.

Jeg fotograferer meget på rejserne. I mine billeder forsøger jeg at dokumentere de ofte fremmedartede, kulturelle værdier og befolkningens værdighed som alternativ til det billede af altomfattende armod, vi normalt præsenteres for.

Efter min pensionering har jeg fået mere tid til at dyrke mine interesser for rejser og fotografering. Rejserne omsætter jeg i foredrag. Det giver mig anledning til at læse landenes egne forfattere, høre deres musik og grave mig ned i landenes historie og kultur.
Fotografierne bliver også brugt til fotoudstillinger og fotokonkurrencer. Jeg deltager både i det jyske mesterskab og danmarksmesterskabet. Min fotohjemmeside hedder www.peter-birk.dk